Средби на Локалните коалиции

Средби на Локалните коалиции

Во периодот од 29-ти  Септември  до 14-ти Ноември  се реализираа неколку работни  средби на Локалните Колаиции за борба против трговија со луѓе во Р. Македонија и тоа: на 20-ти Септември и  12-ти Октомври Локална Коалиција за борба против трговија со луѓе од Тетово, 30-ти Октомври Локална Коалиција за борба против трговија со луѓе од Струга, 23-ти и 27-ми Октомври 2006 година Локалната Коалиција за борба против трговија со луѓе од Куманово и на 10-ти Ноември 2006 година се реализира состанокот на Локалната Коалиција за борба против трговија со луѓе од Гевгелија и на  29-ти Септември  и 14-ти Ноември 2006 год. во просториите на  Локалната самоуправа се одржа работен состанок на Коалицијата за борба против трговија со луѓе од Битола.

На дневен ред на овие состаноци главно се разгледуваше и се дискутираше по однос на Меморандумот за соработка помеѓу 7-те  Локални Колаиции за борба против трговија со луѓе во Р. Македонија кој се покрена по иницијатива на СЕМПЕР и состојбата во однос на трговијата со луѓе илегалната миграција во Република Македонија.

Comments are closed.