Browsed by
Author: anaI97

Одбележaни ,,16 меѓународни денови активизам против насилството врз жените”

Одбележaни ,,16 меѓународни денови активизам против насилството врз жените”

По повод ,,16 меѓународни денови активизам против насилството врз жените” кои се организираат од 25-ти Ноемви до 10-ти Декември, Здружението ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ – СЕМПЕР од Битола организираше повеќе настани. Со почетокот на кампањата на 25-ти Ноември во соработка со Комисијата за еднакви можности на жените и мажите при Советот на Општина Битола имаше отворен штанд пред плоштадот на Магнолија кога и дистрибуираше информативен материјал за пошироката јавност на Битола  за темата семејно насилство. Исто така На 26-ти Ноември во…

Read More Read More

Промоција на проект

Промоција на проект

На 9-ти Ноември 2006 год. во х.Премиер во Битола се реализира работната средба со цел да се направи  промоција на  проектот „Да помогнеме во процесот на реинтеграција на децата жртви од трговија со луѓе”, кој Семпер отпочна да го реализира од Октомври 2006 со 10 НВО од Р.Македонија и истиот ќе се реализира со Поддршка на Амбасадата на САД во Скопје. На средбата беше претставена Програмата за ресоцијализација и реинтеграција на деца жртви од трговија со луѓе подготвена од Министерството…

Read More Read More

Средби на Локалните коалиции

Средби на Локалните коалиции

Во периодот од 29-ти  Септември  до 14-ти Ноември  се реализираа неколку работни  средби на Локалните Колаиции за борба против трговија со луѓе во Р. Македонија и тоа: на 20-ти Септември и  12-ти Октомври Локална Коалиција за борба против трговија со луѓе од Тетово, 30-ти Октомври Локална Коалиција за борба против трговија со луѓе од Струга, 23-ти и 27-ми Октомври 2006 година Локалната Коалиција за борба против трговија со луѓе од Куманово и на 10-ти Ноември 2006 година се реализира состанокот на…

Read More Read More

Проблемот на трговија со луѓе и мерки за превенција

Проблемот на трговија со луѓе и мерки за превенција

Граѓанската иницијатива за еднакви можности СЕМПЕР од Битола во рамките на проектот: ,,Јакнење на капацитетот на локалните коалиции за борба против трговија со луѓе” на 15-ти  и 16 ти   Септември 2006 год. во х.Епинал организира два еднодневни семинари за Комисиите за еднакви можности помеѓу жените и мажите од девет градови од Р.Македонија и тоа од: Битола, Прилеп, Струга, Кавадарци, Kочани, Штип, Пробиштип, Дечево и Кривогаштани. Во рамките на проектот покрај Коалициите како целна група се вклучени и 10 -те Комисии…

Read More Read More

Работилница во Тетово

Работилница во Тетово

На 23.06.2006год. во ресторан “Електра” во Тетово, СЕМПЕР одржа еднодневна работилница со Коалицијата за борба против трговија со луѓе од Тетово со цел да се пренесе искуството  од досегашната работа на Коалицијата од Битола  и да се помогне во изработката на пропратните документи за работа на Коалицијата од Тетово (Протокол за соработка, Програма за работа  и Деловникот за работа).  На 23.06.2006год. во ресторан “Електра” во Тетово, СЕМПЕР одржа еднодневна работилница со Коалицијата за борба против трговија со луѓе од Тетово…

Read More Read More