Browsed by
Категорија: Uncategorized

Промоција на проект

Промоција на проект

На 9-ти Ноември 2006 год. во х.Премиер во Битола се реализира работната средба со цел да се направи  промоција на  проектот „Да помогнеме во процесот на реинтеграција на децата жртви од трговија со луѓе”, кој Семпер отпочна да го реализира од Октомври 2006 со 10 НВО од Р.Македонија и истиот ќе се реализира со Поддршка на Амбасадата на САД во Скопје. На средбата беше претставена Програмата за ресоцијализација и реинтеграција…

Повеќе Повеќе

Средби на Локалните коалиции

Средби на Локалните коалиции

Во периодот од 29-ти  Септември  до 14-ти Ноември  се реализираа неколку работни  средби на Локалните Колаиции за борба против трговија со луѓе во Р. Македонија и тоа: на 20-ти Септември и  12-ти Октомври Локална Коалиција за борба против трговија со луѓе од Тетово, 30-ти Октомври Локална Коалиција за борба против трговија со луѓе од Струга, 23-ти и 27-ми Октомври 2006 година Локалната Коалиција за борба против трговија со луѓе од Куманово…

Повеќе Повеќе

Проблемот на трговија со луѓе и мерки за превенција

Проблемот на трговија со луѓе и мерки за превенција

Граѓанската иницијатива за еднакви можности СЕМПЕР од Битола во рамките на проектот: ,,Јакнење на капацитетот на локалните коалиции за борба против трговија со луѓе” на 15-ти  и 16 ти   Септември 2006 год. во х.Епинал организира два еднодневни семинари за Комисиите за еднакви можности помеѓу жените и мажите од девет градови од Р.Македонија и тоа од: Битола, Прилеп, Струга, Кавадарци, Kочани, Штип, Пробиштип, Дечево и Кривогаштани. Во рамките на проектот покрај…

Повеќе Повеќе

Работилница во Тетово

Работилница во Тетово

На 23.06.2006год. во ресторан “Електра” во Тетово, СЕМПЕР одржа еднодневна работилница со Коалицијата за борба против трговија со луѓе од Тетово со цел да се пренесе искуството  од досегашната работа на Коалицијата од Битола  и да се помогне во изработката на пропратните документи за работа на Коалицијата од Тетово (Протокол за соработка, Програма за работа  и Деловникот за работа).  На 23.06.2006год. во ресторан “Електра” во Тетово, СЕМПЕР одржа еднодневна работилница…

Повеќе Повеќе

Шефот на одделот за владеење на правото при Набљудувачката мисија на ОБСЕ во посета на СЕМПЕР

Шефот на одделот за владеење на правото при Набљудувачката мисија на ОБСЕ во посета на СЕМПЕР

На 21-ви Септемви Шефот на одделот за владеење на правото при Набљудувачката мисија на ОБСЕ во Скопје Г-дин Виктор Улом, Г-ца  Моника Портиљо – Програмски Директор на Програмата против Трговија со Луѓе  и Александар Лазовски – национален офицер за владеење на правото, беа во работна посета на СЕМПЕР. Средбата  беше одржана во просториите на СЕМПЕР и имаше за цел поблиско запознавање со работата на СЕМПЕР и активностите кои се реализираат во…

Повеќе Повеќе