Browsed by
Категорија: Uncategorized

Презентација на тема: “Трговија со луѓе” и дистрибуција на информативно едукативен материјал

Презентација на тема: “Трговија со луѓе” и дистрибуција на информативно едукативен материјал

По повод Европскиот ден за борба против трговијата со луѓе, Здружението ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ СЕМПЕР на 16-ти Октомври 2013 год. во салата на Општина Битола организира презентација на тема ,,трговија со луѓе” за претставниците на Комисијата за еднакви можности на мажите и жените и претставници од Советот на Општина Битола.

Реализирани активности

Реализирани активности

Проекти 2015 Проект: „Локален одговор на трговијата со луѓе” Период на реализација: Aвгуст – Декември 2015 год. Поддржан од: Општина Битола Цел: Зајакнување на капацитетите на претставниците од Локалната комисија за проблемот на трговија со луѓе и имплементација на Локалниот акциски план за борба против трговијата со луѓе и илегална миграција. Целна група:Директни корисници од овој проект се претставницитe од Локалната комисија за борба против трговија со луѓе, млади од…

Повеќе Повеќе