Ул.Сисак бр.23
Битола, 7000
Р. Македонија

047/252-095
047/251-000
070/339-296