Организациска структура

 


Претседател - Др. Ѕала Бојкоска

Поседува огромно искуство и во граѓанскиот сектор од 1998 год. активно била вклучена како едукатор, тренер и координатор на повеќе локални регионални и меѓународни проекти. Од 2001 год. е претседател на СЕМПЕР и учествувала на бројни едукации и се здобила со многубројни сертификати.

Д-р Ѕала Бојкоска – доктор на социјална работа и социјална политика, спец. по социјална работа во здравство.