Врсничка едукација за превенција од трговија со луѓе

Врсничка едукација за превенција од трговија со луѓе

Здружениетo ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ “СЕМПЕР” од  Битола нa 25-ти и 26-ти април во х.Премиер ги одржа последните две еднодневни обуки за врсничка едукација за превенција од трговија со луѓе за 38 ученици од 7-мо и 8-мо одделение од 19 основни училишта од  четири општини: Битола, Новаци, Могила и Демир Хисар. Обуките се реализираат во рамките на проектот: “Вклучи се во превенцијата, трговијата со луѓе е реалност”, финансиран од Европската Унија…

Повеќе Повеќе

Работилница: ,,Ропството е забрането, сите човечки суштества се слободни”

Работилница: ,,Ропството е забрането, сите човечки суштества се слободни”

Здружението ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ,,СЕМПЕР” во 2014 год. со финансиска поддршка Владата на Р. Македонија – Генерален секретаријат го реализира проектот: ,,Ропството е забрането, сите човечки суштества се еднакви “. Целта на проектот е да се намали ранливоста кај младите за трговија со луѓе, да се подигне свеста за проблемот, да се придонесе во имплементацијата на Националната стратегија за борба против трговија со луѓе, намалување на бројот на жртвите на…

Повеќе Повеќе

ОБУКИ ЗА ПИЕР ЕДУКАЦИЈА

ОБУКИ ЗА ПИЕР ЕДУКАЦИЈА

Здружението ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ “СЕМПЕР” – Битола во рамките на проектот “Вклучи се во превенцијата, трговијата со луѓе е реалност” успешно реализираше две дводневни обуки за Врсничка едукација за 38 ученици од 19 основни училишта од Општините Битола, Новаци, Могила и Демир Хисар. Главна цел на проектот е активно вклучување на младите луѓе во борбата против трговијата со луѓе, како и придонес во информирањето на учениците и наставниот кадар од…

Повеќе Повеќе

ЛИКОВНА ИЗЛОЖБА НА ТЕМА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

ЛИКОВНА ИЗЛОЖБА НА ТЕМА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

По повод Неделата за борба против трговија со луѓе од 2-9 Декември  Здружението ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ СЕМПЕР оваа година со повеќе активности. Покрај дистрибуцијата на еинформативно едукативниот материјал кој се дистрибуира на пошироката јавност на Битола на отворен штанд во ,,Безистен” за време на цела недела, беше организирана и ликовна изложба на тема ,,трговија со луѓе “. За ликовната изложба беше објавен награден конкурс на кој учествуваа ученици од основните…

Повеќе Повеќе

16-меѓународни денови на активизам против насилство врз жените

16-меѓународни денови на активизам против насилство врз жените

По повод одбележувањето на 16-меѓународни денови на активизам против насилство врз жените, активисти на СЕМПЕР организираа дистрибуција на информативно едукативен материјал за пошироката јавност, на плоштадот ,,Магнолија” во Битола. Целта беше да се подигне свеста за постоењето на проблемот на семејното насилство врз жените кој од година во година станува се повидлив, но и повик до надлежните институции за превземање на соодветни мерки за поголема заштита на жртвите од насилство,…

Повеќе Повеќе