Одбележaни ,,16 меѓународни денови активизам против насилството врз жените”

Одбележaни ,,16 меѓународни денови активизам против насилството врз жените”

По повод ,,16 меѓународни денови активизам против насилството врз жените” кои се организираат од 25-ти Ноемви до 10-ти Декември, Здружението ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ – СЕМПЕР од Битола организираше повеќе настани. Со почетокот на кампањата на 25-ти Ноември во соработка со Комисијата за еднакви можности на жените и мажите при Советот на Општина Битола имаше отворен штанд пред плоштадот на Магнолија кога и дистрибуираше информативен материјал за пошироката јавност на Битола…

Повеќе Повеќе

Промоција на проект

Промоција на проект

На 9-ти Ноември 2006 год. во х.Премиер во Битола се реализира работната средба со цел да се направи  промоција на  проектот „Да помогнеме во процесот на реинтеграција на децата жртви од трговија со луѓе”, кој Семпер отпочна да го реализира од Октомври 2006 со 10 НВО од Р.Македонија и истиот ќе се реализира со Поддршка на Амбасадата на САД во Скопје. На средбата беше претставена Програмата за ресоцијализација и реинтеграција…

Повеќе Повеќе

Средби на Локалните коалиции

Средби на Локалните коалиции

Во периодот од 29-ти  Септември  до 14-ти Ноември  се реализираа неколку работни  средби на Локалните Колаиции за борба против трговија со луѓе во Р. Македонија и тоа: на 20-ти Септември и  12-ти Октомври Локална Коалиција за борба против трговија со луѓе од Тетово, 30-ти Октомври Локална Коалиција за борба против трговија со луѓе од Струга, 23-ти и 27-ми Октомври 2006 година Локалната Коалиција за борба против трговија со луѓе од Куманово…

Повеќе Повеќе

Проблемот на трговија со луѓе и мерки за превенција

Проблемот на трговија со луѓе и мерки за превенција

Граѓанската иницијатива за еднакви можности СЕМПЕР од Битола во рамките на проектот: ,,Јакнење на капацитетот на локалните коалиции за борба против трговија со луѓе” на 15-ти  и 16 ти   Септември 2006 год. во х.Епинал организира два еднодневни семинари за Комисиите за еднакви можности помеѓу жените и мажите од девет градови од Р.Македонија и тоа од: Битола, Прилеп, Струга, Кавадарци, Kочани, Штип, Пробиштип, Дечево и Кривогаштани. Во рамките на проектот покрај…

Повеќе Повеќе

Работилница во Тетово

Работилница во Тетово

На 23.06.2006год. во ресторан “Електра” во Тетово, СЕМПЕР одржа еднодневна работилница со Коалицијата за борба против трговија со луѓе од Тетово со цел да се пренесе искуството  од досегашната работа на Коалицијата од Битола  и да се помогне во изработката на пропратните документи за работа на Коалицијата од Тетово (Протокол за соработка, Програма за работа  и Деловникот за работа).  На 23.06.2006год. во ресторан “Електра” во Тетово, СЕМПЕР одржа еднодневна работилница…

Повеќе Повеќе