Пристапност на специјализираните сервиси за помош на жртви на родово базирано насилство во Пелагонискиот регион

Пристапност на специјализираните сервиси за помош на жртви на родово базирано насилство во Пелагонискиот регион

Здружението за еднакви можности СЕМПЕР од Битола, од август 2021 год. почна со реализација на проектот „Застапување за обезбедување на пристапни сервиси и жртви на родовобазирано насилство и семејно насилство во Битола – Пелагониски регион” кој се реализира со финансиска поддршка од Фондацијата Квина тил Квина (Kvina till Kvina Fondation) истиот e во рамки на проектот  „На патот кон ЕУ: Спречување на насилство врз жените во Република Северна Македонија” спроведуван од Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство….

Read More Read More

Невладината “СЕМПЕР” вклучена во нов проект

Невладината “СЕМПЕР” вклучена во нов проект

Здружението за еднакви можности СЕМПЕР од 01.01.2021 год. до 31.12.2021 год. е една од осумте партнерски организации ( ЖГИ Клеа, Организација на жени на Општина Велес, Организација на жени на општина Свети Николе, Женска Акција Радовиш, Скај Плус Струмица, Визија Кавадарци и Кортекс Тетово) на Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство која е вклучена во реализација на проектот „Институционализирање на квалитетни услуги за рехабилитација и интеграција на жртви од насилство“ финансиран од Австриската агенција за развој (АДА)…

Read More Read More

Обука на тренери за училишно насилство во Шпанија

Обука на тренери за училишно насилство во Шпанија

Во месец септември 2018г. во Санта Колома-Шпанија, членови на Здружението заеднакви можности СЕМПЕР – Битола присустваа на обука за тренинг на тренерипротив училишно насилство. Тренингот е дел од проектот „Заштита,Подобрување, Учество, Едукација, Информирање – Pr.E.P.E.I“- финансискиподдржан во рамките на програмата ЕРАЗМУС+.За време на 5 дневната обука, обучувачите со својата експертиза им овозможијана новите тренери од 5 европски земји (Македонија, Грција, Бугарија, Романија иШпанија) да станат независни тренери, да се стекнат со нови знаења и методи запревенција и спречување на училишното…

Read More Read More

Второ информативно писмо за проектот:„ЗАШТИТА, ПОДОБРУВАЊЕ, УЧЕСТВО, ЕДУКАЦИЈА И ИНФОРМИРАЊЕ“

Второ информативно писмо за проектот:„ЗАШТИТА, ПОДОБРУВАЊЕ, УЧЕСТВО, ЕДУКАЦИЈА И ИНФОРМИРАЊЕ“

Второ информативно писмо за проектот: „ЗАШТИТА, ПОДОБРУВАЊЕ, УЧЕСТВО, ЕДУКАЦИЈА И ИНФОРМИРАЊЕ“

Информативни писма за проектот:„ЗАШТИТА, ПОДОБРУВАЊЕ, УЧЕСТВО, ЕДУКАЦИЈА И ИНФОРМИРАЊЕ“

Информативни писма за проектот:„ЗАШТИТА, ПОДОБРУВАЊЕ, УЧЕСТВО, ЕДУКАЦИЈА И ИНФОРМИРАЊЕ“

Информативни писма за проектот: „ЗАШТИТА, ПОДОБРУВАЊЕ, УЧЕСТВО, ЕДУКАЦИЈА И ИНФОРМИРАЊЕ“