Светски ден против трговијата со луѓe

Светски ден против трговијата со луѓe

  Денес по повод Светскиот ден против трговијата со луѓе членови на СЕМПЕР организираа улична акција за дистрибуција на информативно едукативен материјал на Широк Сокак во Битола. Целта на акцијата која СЕМПЕР ја организира по повод Светскиот ден против трговијата со луѓе беше да се придонеси во подигнувањето на јавната свест за присутноста на проблемот и да се поттикнат сите надлежни институции активно да се вклучат во превенцијата oд трговијата со луѓе. Акцијата беше поддржана од Општина Битола.  

Врсничка едукација за превенција од трговија со луѓе

Врсничка едукација за превенција од трговија со луѓе

Здружениетo ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ “СЕМПЕР” од  Битола нa 25-ти и 26-ти април во х.Премиер ги одржа последните две еднодневни обуки за врсничка едукација за превенција од трговија со луѓе за 38 ученици од 7-мо и 8-мо одделение од 19 основни училишта од  четири општини: Битола, Новаци, Могила и Демир Хисар. Обуките се реализираат во рамките на проектот: “Вклучи се во превенцијата, трговијата со луѓе е реалност”, финансиран од Европската Унија и CFCD – Министерство за Финансии на Р.Македонија.Преку врсничка едукација…

Read More Read More

Работилница: ,,Ропството е забрането, сите човечки суштества се слободни”

Работилница: ,,Ропството е забрането, сите човечки суштества се слободни”

Здружението ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ,,СЕМПЕР” во 2014 год. со финансиска поддршка Владата на Р. Македонија – Генерален секретаријат го реализира проектот: ,,Ропството е забрането, сите човечки суштества се еднакви “. Целта на проектот е да се намали ранливоста кај младите за трговија со луѓе, да се подигне свеста за проблемот, да се придонесе во имплементацијата на Националната стратегија за борба против трговија со луѓе, намалување на бројот на жртвите на трговија со луѓе во Р.Македонија, како и да се унапреди…

Read More Read More

ОБУКИ ЗА ПИЕР ЕДУКАЦИЈА

ОБУКИ ЗА ПИЕР ЕДУКАЦИЈА

Здружението ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ “СЕМПЕР” – Битола во рамките на проектот “Вклучи се во превенцијата, трговијата со луѓе е реалност” успешно реализираше две дводневни обуки за Врсничка едукација за 38 ученици од 19 основни училишта од Општините Битола, Новаци, Могила и Демир Хисар. Главна цел на проектот е активно вклучување на младите луѓе во борбата против трговијата со луѓе, како и придонес во информирањето на учениците и наставниот кадар од основните училишта во врска со прашањата поврзани со трговијата со…

Read More Read More

ЛИКОВНА ИЗЛОЖБА НА ТЕМА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

ЛИКОВНА ИЗЛОЖБА НА ТЕМА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

По повод Неделата за борба против трговија со луѓе од 2-9 Декември  Здружението ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ СЕМПЕР оваа година со повеќе активности. Покрај дистрибуцијата на еинформативно едукативниот материјал кој се дистрибуира на пошироката јавност на Битола на отворен штанд во ,,Безистен” за време на цела недела, беше организирана и ликовна изложба на тема ,,трговија со луѓе “. За ликовната изложба беше објавен награден конкурс на кој учествуваа ученици од основните и средните училишта во Битола. За конкурсот од пристигнати над…

Read More Read More