Презентација на тема: “Трговија со луѓе” и дистрибуција на информативно едукативен материјал

Презентација на тема: “Трговија со луѓе” и дистрибуција на информативно едукативен материјал

По повод Европскиот ден за борба против трговијата со луѓе, Здружението ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ СЕМПЕР на 16-ти Октомври 2013 год. во салата на Општина Битола организира презентација на тема ,,трговија со луѓе” за претставниците на Комисијата за еднакви можности на мажите и жените и претставници од Советот на Општина Битола. Исто така, на 18-ти Октомври од 11:30 до 13:00 часот на ,,Широк Сокак” тимот на Семпер со ученици од основните и средните училишта организираше акција за дистрибуција на информативно едукативен…

Read More Read More

Работилници на тема родово базирано насилство

Работилници на тема родово базирано насилство

Во рамките на проектот ,,Зајакнување за унапредувањее на политиките /стратегиите за спречување на насилството врз жените”, поддржан од UN WOMEN во реализација на “Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство” во партнерство со НВО кои се дел од мрежата, СЕМПЕР како дел од граѓанските организации учесници во овој проект во Битола реализира 6 интерактивни работилници во 6 средни училишта во Битола на тема ,,Родово базирано насилство”.

СЕМПЕР отпочна со реализација на проектот ,,Превенцијата како одговор на трговијата со луѓе”

СЕМПЕР отпочна со реализација на проектот ,,Превенцијата како одговор на трговијата со луѓе”

Од Јануари 2013 година Здружението ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ,,СЕМПЕР” отпочна со реализација на проектот: ,,Превенцијата како одговор на трговијата со луѓе“. Проектот ќе се реализира со поддршка на Владата на Р.Македонија – Генерален секретаријат, во текот на наредните 6 месеци. Проектот има за цел да ги зголеми знаењата на учениците за проблемот на трговија со луѓе за активно вклучување како пиер едукатори во превенцијата од трговијата со луѓе: • Да се охрабри, поддржи и унапреди соработката помеѓу локалните актери и…

Read More Read More

Одбележана Неделата за борба против трговијата со луѓе

Одбележана Неделата за борба против трговијата со луѓе

По повод Неделата за борба против трговијата со луѓе Здружението ,,ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ – СЕМПЕР” на 7-ми декември 2012 год. во ОУ ,,Св. Климент Охридски” организираше изложба на детски ликовни творби на тема ,,трговија со луѓе “. Ликовната изложба беше организирана по повод одбележувањето на Неделата за борба против трговија со луѓе која секоја година се одбележува од 2-9 декември. Семпер, повеќе години наназад се вклучува во активностите за одбележување на неделата за борба против трговија со луѓе на ниво…

Read More Read More

Во Битола одбележан Европскиот ден против трговијата со луѓе

Во Битола одбележан Европскиот ден против трговијата со луѓе

По повод Европскиот ден против трговијата со луѓе, Здружението ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ,,СЕМПЕР” со цел да придонесе во спречувањето на трговијата со луѓе и подигнување на јавната свест кај младата популација организираше трибина на тема – трговија со луѓе, на ден 18.10.2012 год. во 17:00 во Центарот за култура (мала сала). На трибината учествуваа ученици од средните училишта во Битола и истата имаше за цел да се подигне свеста кај средношколската младина за проблемот на трговијата со луѓе и информирање…

Read More Read More